Transcript between HuizeSwaffellaer and Paleisje Zwijsje

HuizeSwaffellaer

a man, 79 years old, Netherlands

HuizeSwaffellaer

Paleisje Zwijsje

a man, 22 years old, Netherlands

Paleisje Zwijsje

Comments

Paleisje Zwijsje Paleisje Zwijsje 6 months ago (history)
Keurig bezig wederom, klasse!